Pagpatay

Kung ikaw ang biktima, pagkatapos ay sumisimbolo ito ng pagkakasala kaya’t sulit na pag-aralan kung saan nagmula ang pagkakasala na ito.