F sulat

Ang liham na ito ay binibigyang kahulugan bilang mga puwang na mapupuno ng lakas upang makamit ang aming mga layunin.