Coffin

Kung nangangarap tungkol sa bukas na kabaong, pagkatapos ay nangangahulugan ito na sa tingin mo ay banta ka ng isang hindi pa natukoy na kabanata mula sa iyong nakaraan. Kung sarado ito – ang pangarap ay maaaring ma-kahulugan bilang iyong pagnanais na itago ang isang bahagi ng iyong sarili na hindi mo gusto.