Riffle

Kung nakikita mo ang iyong sarili na bumaril sa hangin maaari itong ma-kahulugan na hindi mo alam ang tamang paraan upang kumilos, hindi alam kung saan kukunan. Kung nakikita mo ang iyong sarili na bumaril sa isang target o ibang marka ay nangangahulugan na posibleng mga bagay ay iharap sa iyo bilang madaling layunin na makamit.