Makipag-usap

Ang pagsasalita sa isang wika na hindi natin naiintindihan o sa mga taong hindi nakikinig sa atin ay maaaring bigyang kahulugan bilang ang kawalan ng kakayahang makipag-usap at din ang mga paghihirap na maipahayag ang nararamdaman natin sa mga salita.