Kalendaryo

Nagpapahayag ng oras na nawala at pananabik sa nakaraan.