Pag-se-wax

Ang makita ito sa isang liham o pakete ay nagpapahiwatig ng isang lihim o ang pangangailangan na panatilihing lihim ang isang bagay.