Bundok

Sa pangkalahatan ay sumisimbolo ito ng mga paghihirap na dapat nating pagtagumpayan upang makamit ang ating pinakamalaking layunin. Samakatuwid, mahalagang obserbahan kung napapaligiran tayo ng mga tao at kung tutulungan tayo ng mga taong ito na magpatuloy o kung maantala tayo. Ang pag-abot sa tuktok ng bundok ay magiging isang mahusay na kilos, at mawala sa habang umakyat sa bundok ay isang tanda ng pagkalito at pagkabagabag tungkol sa totoong saklaw ng ating pagnanasa.