Orkestra

Kung nakikita mo ang iyong sarili na nagdidirekta nito, marahil ay magkakaroon ka ng order sa paligid mo at kailangan mong bigyang pansin ang mga personal na katangian ng mga taong nakapaligid sa iyo.