Pakta

Pagkabagabag sa pagkakasundo at isang babala na isang magandang panahon upang maiayos ang ilang mga gawain.