Beach

Ang ilang mga may-akda ay sumasang-ayon na kung ang beach ay abala at kami ay naglalakad dito, masasalamin nito ang aming pangangailangan upang maipakita ang ating sarili at magkaroon ng mga bagong relasyon, at kung ang beach ay walang laman, ipinapakita nito ang aming pagnanais para sa kapayapaan at katahimikan. Kung ang beach ay marumi at nahihirapan tayong maglakad, kumakatawan sa pangangailangan na pamahalaan ang ating isip at ating damdamin upang matamasa ang kapayapaan na nais natin.