Sulat Q

Bilang karagdagan sa paalalahanan ang lakas sa loob natin, minamarkahan nito ang isang dahilan para sa paghahanap, para bang kailangan nating magtungo.