Pahinga

Nasa isang yugto kung saan nais mong pindutin ang rock-bottom upang malaya ang iyong sarili mula sa iyong mga pasanin ngunit kailangan mong bigyang pansin ang iyong kalusugan at isipan upang hindi sila magkahiwalay.