Oak

Sumisimbolo ito ng proteksyon o ang lakas ng ating sariling lakas na mapadali ang tagumpay. Kung nakikita natin na ito ay isang malaking sukat at may maraming mga dahon, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito na ang mga benepisyo at kalidad ng proteksyon ay magiging malaki at sagana. Kung ito ay puny, nang walang mga dahon o patay, pagkatapos ay ipinapahiwatig nito ang pagkawala ng isang tagapagtanggol o kahinaan ng ating pagkatao.