Gunting

Nagtatalo ang mga argumento sa pagitan ng mga kaibigan o hindi pagkakaunawaan sa pag-aasawa, kabilang ang mga demanda.