Ubas

Inaasahan mo ang oras ng pag-aani, dahil sa palagay mo ay magiging mabunga ito, pagkatapos ng pagsisikap na nagawa mo.