Blindfold

Kami ay bulag laban sa mga pangyayari at mayroong panganib na samantalahin natin, kapwa sa materyal at sentimental.