Magtampo

Ang bawat pangarap ng pagdukot ay katumbas upang kilalanin na kami ay nagsasagawa ng labis na pagkakasulat sa mga umaasa sa amin, nasa bahay man o sa trabaho. Ang kinahinatnan na kailangan nating gawin mula sa panaginip na ito ay upang mabawasan ang labis na pangingibabaw at magbigay ng higit na kalayaan sa iba, kung hindi man mawawala ang lahat.