Mga Balahibo

Manghula ng tagumpay at kaunlaran sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtutulungan ng magkakasama. Kung ang mga bubuyog ay gumagawa ng pulot sa aming bahay, o sa aming pag-aari, tagumpay at kapalaran ay matiyak. Ang pagiging dumikit sa isang bubuyog ay kumakatawan sa pagkakaroon ng isang panganib sa ating reputasyon dahil sa paninirang-puri. Ang nakakakita ng mga nagagalit na mga bubuyog na umaatake sa amin ay nagpapahiwatig ng mga salungatan sa mga kasosyo, o na tinalikuran mo ang trabaho dahil sa paghahanap ng mga kasiyahan, na maaaring magdulot ng kasawian at mga lugar ng pagkasira. Ang pagpatay sa mga bubuyog ay ang pinakamasamang panaginip, ipinapahiwatig nito na ang pagkawasak ay hindi maiiwasan, at malapit na. Sa wakas, tingnan ang mga ito sa isang bulaklak ay isang simbolo ng isang bagong pag-ibig.