Elevator

Takot o pag-aalala ng mga pagtaas sa mga posisyon sa lipunan, dahil sa mga sitwasyon sa labas mula sa aming mga aksyon.