Chard

Mga problemang pang-ekonomiya. Ang pakikipag-usap o pakikinig sa isang tao na may kausap ay nagpapahiwatig na makakatanggap ka ng mabuting balita.