Malugod na pagtanggap

Kung tinatanggap namin ang isang tao, kami ay protektado at suportado sa aming mga aktibidad ng parehong tao. Kung tatanggihan natin ang isang tao sa isang panaginip, ipinapahiwatig nito ang kalapitan ng isang banta o pagtataksil.