Bilog

Mahirap na mga problema. Biglang sakit at pagkadismaya.