Albatross

Ang iyong mga kamag-anak o kaibigan ay nangangailangan ng iyong tulong. Paparating na mga pag-unlad.