Mga mag-aaral

Ang pagiging isa ay nagpapahiwatig ng pagmamalasakit sa iyong mga anak. Ang nakikita nila ay nagpapahiwatig na mayroon kang mga katanungan tungkol sa iyong sitwasyon.