Sertipiko

Kung nangangarap kang mag-sign ng isang sertipiko, makakatanggap ka ng balita ng pagkamatay ng isang kaibigan o isang kakilala.