Flatten

Ang matalik na relasyon ay nasa panganib na masira.