Konsiyerto

Ang pagpasok sa isa ay nangangahulugang magkakasundo sa iyong kapareha. Kaligayahan at kagalakan.