Krus

Ito ang tanda ng mahalagang presage sa ating sitwasyon.