Mga Thugs

Kung atakehin ng mga thugs, ito ay kumakatawan sa tagumpay at yaman. Kung bumalik sila nang hindi umaatake, ipinapahiwatig nito na mawawalan tayo ng kapalaran.