Hadlang

Sumisimbolo ito ng kahirapan na maabot ang isang pagtatapos. Kung ang mga cross bar ay lilitaw kasama ang mga hadlang, magkakaroon tayo ng mga kalungkutan. Kung nasira ang mga bar, may mga pintuan sa hadlang o isang bagay na nagpapahintulot sa pagtawid ng balakid na kanais-nais, dahil magkakaroon tayo ng paraan upang malutas ang aming mga problema. Kung nabuo na ang hadlang, ang mga hadlang ay nagmula sa labas. Kung itinayo natin ang ating sarili, ang mga problema ay nalilikha din sa atin. Kung ang hadlang ay buwag, bilang karagdagan sa mga problema, nasa panganib kami. Kung nasa harang tayo, ang ating pagsisikap ay kumakatawan sa tunay na tagumpay.