Pagbibinyag

Kung sumaksi ka sa isa, ang aming mga damdamin sa ibang tao ay linisin at magkakaroon tayo ng pangangailangan na ibahagi ang ating buhay sa kanila. Kung hindi ito tungkol sa isang bata, may kinalaman ito sa emosyon at pananabik.