Pagpapala

Ang pagiging mapalad ay hinuhulaan ang tulong at proteksyon. Ang pagpapala sa ibang tao ay nagpapahiwatig ng mga kalungkutan.