Bifurcation

Pipili tayo sa pagitan ng dalawa o higit pang mga pagpapasya.