Halter

Gumamit ng pang-unawa. Huwag mag-overspend.