Kawal

Kung nangangarap tayo ng isang pagtatapos ng militar, binabalaan tayo na huwag maging katamtaman. Maaari mong tiyak na naisin ang higit pa.