Pitsel

Sumisimbolo ito sa mga kababaihan. Kung uminom ka ng tubig nito o punan mo ito, makakatanggap ka ng pagmamahal o bibigyan mo ang iyong sarili sa isang tao.