Mask

Ang character na pangarap ay isang taong nagpapakita ng kawalang-katarungan.