Diyos

Ang pakikipag-usap sa Diyos ay nangangahulugang kagalakan at kapayapaan sa espiritu. Ang paghingi ng isang bagay ay nangangahulugang ang iyong mga problema ay malulutas sa lalong madaling panahon. Ang pagtanggap ng kanyang mga pagpapala ay isang mabuting tanda.