Caviar

Ang hitsura ng mga kaganapan ay hindi dapat pilitin kang gumawa ng desisyon.