Masaya

Kung nangangarap ka na mayroon kang kasiyahan, nangangahulugan ito ng pekeng kagalakan.