Maluwang

Kagalakan sa puso, kapayapaan para sa aming kaluluwa, kasiyahan sa espiritu.