Pagtutuli

Ito ay isang babala na dapat nating masubaybayan nang mas malapit ang ating negosyo.