Labahan

Ang paggawa nito ay nagpapahiwatig na ikaw ay magiging aktibo sa pagkakasundo ng isang hindi pagkakaunawaan. Ang pagkakaroon ng mga paghihirap upang matuyo ito, nangangahulugan na ang tsismis ay magbabanta sa katatagan ng pamilya.