Bedspread

Ang tamis sa bahay kung saan nararamdaman ng buong panaginip ang nakapangarap.