Pugad

Kung ang mga bubuyog ay palakaibigan, ipinapahiwatig nito ang suporta ng komunidad at pamilya. Kung nagbabanta sila, nangangahulugan ito na madarama nating tanggihan.