Lace

Kung ito ay isang shoelace ay kinatawan ng mga relasyon sa iba. Ang pagsusuot nito ay nagpapahiwatig ng iba’t ibang damdamin ng iyong kapaligiran patungo sa iyo, kawalan ng tiwala at paninibugho. Ang pagbasag nito ay nagpapahiwatig na mawawala ka sa isang masamang aksyon.