Tumakbo

Magkakasundo na sitwasyon ikaw ay magiging saksi ng.