Pagkamaliit

Ang iyong sitwasyon ay mai-kompromiso sa mga nakagagalit na pagkilos ng iyong mga kalaban.