Kawastuhan, paghihirap, malungkot

Nagpapahiwatig ng isang pagbagsak ng responsibilidad sa iyong mga aktibidad, pinahinaang mga mapagkukunan ng pera, mga pagkabahala sa iyong mga ugnayan sa iba.